TELEFON : 0(252) 612 91 41

BENRO

Benro Beyond B400

Ürün Code : 3D879E7ECD

Price : TL 365

STOCK (0)

DETAY

MODEL BEYOND B 400N MAİN MATERİAL 1200D Gucci Nylon 600D İÇ ÖLÇÜLER-ÜST BÖLME 30X16X14CM İÇ ÖLÇÜLER-ALT BÖLME 30X19X28CM DIŞ ÖLÇÜLER 34X28X48CM CAPACİTY 1SLR(grip), 3-4 lens+flaşh + 15.4-inch laptop WEİGHT 1.81kg RAİN COVER var TRİPOD CARRYİNG var

a