TELEFON : 0(252) 612 91 41

STANDART LİSANS ANLAŞMASI

Bir Alıcı siteden içerik yüklerken Standart veya Uzatılmış Lisansı seçebilir ve uygulayabilir. Genişletilmiş Lisansın maddeleri ve hükümleri ilgili içeriğe ve içerik Tedarikçisinin izni olup olmamasına göre farklılık gösterir. Eğer Alıcı Genişletilmiş Lisansı seçmemişse veya ilgili içeriğin Tedarikçisi Uzatılmış Lisansa onay vermemişse, Alıcı otomatik olarak Standart Lisansın hükümlerini kabul etmiş sayılır.

1. İZİNLİ KULLANIMLAR

Burada bahsi geçen sınırlılıklar ve sınırlandırmalara göre, Standart Lisans Kullanıcıya dosyayı kullanmak veya yaratmak ve sadece tek seferlik uygulama için ve aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda İzin Verilmiş Çoğaltma İşlemi yapma hakkı verir:

** kişisel kullanım için yazdırılan malzeme, posterler ve yazdırılmış materyal, ürün paketlemesi, sunumlar, film ve video sunumları, reklamlar, kataloglar, broşürler, promosyon tebrik kartları ve promosyon kart postalları dahil (bunların tekrar satmak, lisans çıkarılması veya diğer dağıtım amaçlarına yönelik kullanılmadığını belirterek) diğer üretimler, reklam ve promosyon uygulamaları;
** kitaplar ve kitap kapakları, magazinler, gazeteler, editör yazıları, mektuplar ve video, yayın ve tiyatro oyunları gibi yazdırılmış medya uygulamaları;
** web sayfaları (fakat sadece ilgili dosyanın piksel yoğunluğu 1024*768 ile limitli olduğunda) dâhil çevrimiçi ve elektronik yayınlar ve
** Photounicorn tarafından onaylanmış diğer yazılı belgeler.
Standart Lisans ‘Sadece Yazımsal Kullanım İçin’ (yani ‘Yazımsal Dosyalar’) şeklinde işaretlenmiş dosyaları indirmek için aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılabilir:
*yayınlama: gazeteler, dergiler, vs;
*televizyon programlarında;
*blog ve websitelerine giriş ve yayın yapmada;
*genel anlamda makalelerde, referans kitaplarda;
*önemli etkinliklerle bağlantılı olarak ticari olmayan kullanımlar;
*ticari olmayan sunumlar;
*kişisel kullanım;
*photounicorn tarafından izin verilmiş diğer amaçlar.
Standart Lisans Kullanıcı’ya üretim sadece tek seferlik, kişisel ve ticari amaçlı olmadığı takdirde dosyaları üretme, satma veya dağıtma (sınırlama olmadan, bir imajı şapka, fotoğraf takvimine, kıyafetlere basma, vs. gibi) izni vermez. Eğer Kullanıcı bir dosyayı birden fazla uygulamada kullanmak isterse ilgili uygulama için ayrı bir lisans gerekmektedir.

Yazınsal Dosyalar ticari veya reklam amaçlı kullanılamazlar.

2. SAKLAMA SINIRLANDIRMALARI
Standart Lisans uyarınca Kullanıcı dosyayı bir yerde saklayabilir ve Standart Lisansın izin verdiği kurallar dâhilinde tekrar üretim için diğer yerlere transfer edebilir. Dosya birden fazla kullanıcının kullanımına açılmamalıdır (örneğin, bir şebekede saklamak). Eğer Kullanıcı dosyanın birden fazla yerde saklanmasını veya dosyayı birden fazla kişinin kullanmasını istiyorsa, Kullanıcı her bir kullanım için dosyayı web sitesinden yüklemeli veya birden fazla kullanıcı için Genişletilmiş Lisans satın almalıdır. Burada belirtilen tüm sınırlandırmalara göre, Kullanıcı yedekleme amacıyla dosyanın sadece bir (1) kopyasını yapabilir.

Diğer kişilere Photounicorn dosyaları yüklemek için izin verme hakkınız bulunmamaktadır.

3. DOSYA KALİTESİ
Standart Lisans Kullanıcı’ya Web sitesinde belirtildiği gibi Kullanıcı’nın Standart Lisansa ödediği miktar ile bağlantılı olarak bir dosyanın piksel yoğunluğunu seçme hakkı verir.

4. KOPYA MİKTARI
Standart Lisans gereği Kullanıcı 499.999 kopyadan fazla çoğaltım yapamaz.

5. TELİF HAKKI BİLDİRİSİ
Standart Lisans uyarınca Kullanıcı ürünü geniş medya kapsamında (basılmış dergi ve gazeteler gibi) kullandığı zaman her bir dosyanın üzerine veya hemen yanına telif hakkı bildirisini yayınlamalı ve söz konusu bildiri ‘©Photounicorn/Tedarikçinin Adı’ şeklinde belirtilmelidir.

Yazınsal dosyalar kullanıldığında bu bildiri dosyanın kullanılış biçimini ve kullanıldığı yeri hesaba katmadan zorunlu şekilde yayınlanmalıdır.